Formalności do załatwienia przy zakładaniu własnego biznesu
17 czerwca 2015
0

Chcąc założyć własny biznes trzeba liczyć się z formalnościami, jakie towarzyszą całemu procesowi. Niektórych może to skutecznie odstraszyć, ale nie ma się czego obawiać. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, co trzeba załatwić.

1. Urząd Miasta lub Gminy to pierwsze miejsce, do jakiego powinniśmy się udać planując założenie własnej działalności. Składamy tam wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej co równoznaczne jest ze zgłoszeniem nowej firmy. Co powinien zawierać taki wniosek? Przede wszystkim podstawowe dane: przedmiot działalności, nazwę firmy, siedzibę, datę rozpoczęcia działalności, adres główny oddziału oraz opcjonalnie pełnomocnika. Niezbędne również będą dane przedsiębiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i NIP.

2. Główny Urząd Statystyczny (GUS) to miejsce, gdzie na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta, dokonuje się wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Zazwyczaj GUS sam wysyła na adres przedsiębiorcy wydrukowany numer REGON. Od tej pory numer ten powinien znajdować się na wszelkiej dokumentacji firmy oraz na pieczątce.

3. Bank to nasz kolejny kierunek. Po co się tam udajemy? Oczywiście po to, aby założyc firmowe konto bankowe. Warto już wcześniej zapoznać się z ofertami różnych instytucji bankowych i zdecydować się na najlepsze dla siebie warunki. Udając się do wybranego banku konieczne będzie wypełnienie niezbędnych formularzy bankowych, dlatego warto mieć przy sobie potrzebne dokumenty.

4. Urząd Skarbowy. Osoba, który posiada swój własny NIP, jednocześnie będzie miała taki sam dla swojego przedsiębiorstwa. Jeżeli go nie posiada, powinna złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o jego nadanie. Dokonuje się również wyboru formy opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt bądź Księga przychodów i rozchodów. Trzecią sprawą jest deklaracja związana z podatkiem VAT – czy będziemy go płacić czy nie, oraz kto będzie zajmował się księgowością w naszej firmie – my sami czy inna firma?

5. ZUS to ostatni etap naszej papierologicznej wędrówki. Zgłaszamy tam naszą firmę, aby dokonać obowiązkowego ubezpieczenia (emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego, dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy, dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe). Dzięki temu co miesiąc będą odkładane składki.

Dla poprawnego zarejestrowania firmy i rozpoczęcia jej działalności konieczne będą również:

  • pisemne zawiadomienie inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, w jakim miejscu, jaka jest przewidywana liczba pracowników i jakie procedury zostaną przyjęte dla spełnienia wymagań obowiązujących przepisów BHP
  • rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)