Dofinansowanie, gdzie można je uzyskać?
6 lutego 2015
0

Brak środków pieniężnych sprawia, iż większość potencjalnych przedsiębiorców musi zrezygnować ze swojego nowego pomysłu na biznes. Istnieją jednak instytucje, które finansują niektóre przedsięwzięcia. Warto zainteresować się tym tematem, aby dać sobie możliwość na pojawienie się na rynku. Skąd więc czerpać dotacje?

Główne instytucje, zajmujące się dofinansowaniami dla nowych firm, to Fundusz Pracy lub Europejski Fundusz Społeczny. Polega to na jednorazowym przekazaniu bezzwrotnej gotówki początkującemu przedsiębiorcy w celu rozwinięcia działalności gospodarczej i na pokrycie wszelkich związanych z tym kosztów. Ile wynosi taka dotacja? Zwykle jest to sześciokrotność wysokości średniego wynagrodzenia. Nie każdy jednak może otrzymać takie dofinansowanie. Należy spełniać konkretne warunki, by móc ubiegać się o tego rodzaju wsparcie finansowe. Co to za warunki? Przede wszystkim musi to być osoba bezrobotna, planująca założyć i zarejestrować nową firmę. O dotację nie mogą ubiegać się osoby, które już kiedyś skorzystały z jakichkolwiek środków funduszy publicznych. Dodatkowe wymagania dotyczą okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. W tym czasie osoby te nie mogą przerwać żadnego stażu, szkolenia czy prac społecznych, nie mogą też bezpodstawnie odmówić propozycji przyjęcia pracy. Powinny uczestniczyć w szkoleniach lub stażach zaproponowanych przez urząd pracy. Ważne jest też, aby nie miały wpisu w ewidencji działalności gospodarczej ani nie złożyły nigdzie indziej wniosku o dofinansowanie. Osoba starająca się o wsparcie finansowe ma obowiązek niekaralności (przynajmniej 2 lata) i powinna posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiajace jej prowadzenie firmy. Spełniając te wszystkie kryteria można ubiegać się o dofinansowanie, składając wszelkie potrzebne dokumenty. Następnie będą one weryfikowane przez Komisję Europejską. Cała procedura może trochę potrwać, zanim pieniądze znajdą się na koncie wnioskodawcy. Generalnie wkład własny przy dofinansowaniu nie jest konieczny, jednak dużo lepiej to wygląda, jeśli przyszły przedsiębiorca przyznaje się do posiadania pewnej sumy własnych oszczędności. Nawet jeśli nie będzie potrzebna od razu, przyda się za jakiś czas, gdy pieniądze z dotacji się skończą, bowiem czas ich wykorzystania na cele działalności gospodarczej, wynosi 30 dni od otrzymania.

Dzięki dotacjom powstało wiele, dobrze prosperujących firm, które nie miałyby możliwości zaistnieć z powodu braku środków finansowych ich właścicieli. Jest to więc szczytny cel. Skorzystać na tym mogą tylko niektórzy, spełniający określone warunki, dlatego jeśli nic nie stoi na przeszkodzie – warto spróbować.